മിസ്ഏഷ്യ2018 – സബ്ടൈറ്റിൽവിജയികൾ

മിസ്ഏഷ്യ2018 – സബ്ടൈറ്റിൽവിജയികൾ

മിസ്ബ്യൂട്ടിഫുൾഹെയർ  –  ഖസാക്കിസ്ഥാൻ

മിസ്ബ്യൂട്ടിഫുൾസ്മൈൽ  – സൗത്ത്കൊറിയ

മിസ്ബ്യൂട്ടിഫുൾസ്‌കിൻ    – വിയറ്റ്നാം

മിസ്ബ്യൂട്ടിഫുൾഫേസ്       -മ്യാന്മർ

മിസ്ബ്യൂട്ടിഫുൾഐസ്      – ഇറാൻ

മിസ്കൺജീനിയാലിറ്റി       -ഭൂട്ടാൻ

മിസ്പേഴ്സണാലിറ്റി          – മംഗോളിയ

മിസ്കാറ്റ്വാക്ക്                        – റൊമാനിയ

മിസ്പെർഫെക്റ്റ്ടെൻ        – ഇന്ത്യ

മിസ്ടാലന്റ്                            -ഇന്തോനേഷ്യ

മിസ്ഫോട്ടോജനിക്              – റഷ്യ

മിസ് വ്യൂവേഴ്സ്ചോയ്സ് – ടിബറ്റ്

മിസ്സോഷ്യൽമീഡിയ           – ടിബറ്റ്

മിസ്ഫിറ്റ്നസ്                        – മംഗോളിയ

മിസ്ഹ്യുമേനസ്                  – തായ്‌ലൻഡ്

ഗോർമെറ്റ്ക്വീൻ                   – ഫിലിപ്പിൻസ്

Share
Google+ Linkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.