അമേരിക്കൻ പൗരത്വം; നിർണ്ണായക തീരുമാനവുമായി ബൈഡൻ

അമേരിക്കൻ പൗരത്വം; നിർണ്ണായക തീരുമാനവുമായി ബൈഡൻ

അമേരിക്കൻ പൗരത്വമുള്ളവരുടെ ജീവിതപങ്കാളികൾക്കും പൗരത്വം നൽകാനുള്ള നിർണ്ണായക തീരുമാനവുമായി പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ . ജൂൺ 17 ന് അമേരിക്കയിൽ 10 വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയ 5 ലക്ഷം പേർക്ക് പുതിയ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് പ്രയോജനം ലഭിക്കും. 21 വയസിന് താഴെയുള്ള അമ്പതിനായിരം കുട്ടികൾക്കും പൗരത്വം ലഭിക്കുമെന്നതാണ് ജോ ബൈഡന്റെ പുതിയ പദ്ധതിയുടെ പ്രയോജനം. നിലവിലെ കുടിയേറ്റ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വേർപിരിയേണ്ടി വരുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാണ് ബൈഡന്റെ തീരുമാനം. പുതിയ മാനദണ്ഡം അനുസരിച്ച് യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് ഗ്രീൻ കാർഡിന് അപേക്ഷിക്കാൻ മൂന്ന് വർഷത്തെ സമയമാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇക്കാലയളവിൽ താൽക്കാലിക ജോലി വിസയും ഇവർക്ക് ലഭ്യമാകും. നാടുകടത്തപ്പെടുന്നതിൽ നിന്നുള്ള സംരക്ഷണവും ഇവർക്ക് ലഭിക്കുമെന്നും ബൈഡൻ വിശദമാക്കുന്നു. രക്ഷിതാക്കളിൽ ഒരാൾക്ക് അമേരിക്കൻ പൗരത്വമുള്ളവരുടെ കുട്ടികൾക്കും ഈ നിയമം പൗരത്വം ലഭിക്കാനും പുതിയ ഭേദഗതി സഹായകമാവും. വേനൽക്കാല അവസാനത്തോടെ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാനാവുമെന്നാണ് അധികൃതർ വിശദമാക്കുന്നത്. ഡിഎസിഎ പ്രോഗ്രാമിന്റെ 12ാം വാർഷികത്തോട് അനുബന്ധിച്ചാണ് തീരുമാനം.

Photo Courtesy: Google/ images are subject to copyright

Share
Google+ Linkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.